www.Елена.bg В началото

История

Юрдан Ненов

(14.X.1825 – 1903)

Учителят на Иван Вазов

Един от първите ученици в „Даскалоливницата” на Иван Момчилов бил Юрдан Ненов, който произхожда от стар свещенически и бунтарски род. Неговият дядо поп Ненчо е живял между 1720-1815 година и „бил повикан в Еленската община за учител”. Бащата на Юрдан Ненов бил учител и занаятчия, личен приятел на участника във Велчовата завера хаджи Юрдан Брадата.

За себе си Юрдан Ненов пише: „Роден съм на 1825 година на 14 октовмри”. В махала Райковци преминават детските му години.

„Цели 8 години учих в Еленското училище.” Негов учител е Андрей Робовски. „Силно желание имах да отида в Россия на наука, а най-паче като отиде съученикът и другарят ми Никифор Попконстантинов, но лишен от средства, неволно уталожих силната си ревност. През 1840 година сполучих да ида при Райно Попович в град Карлово, прочут учител по гръцки език...”

Учил известно време при Емануил Васкидович в Свищов. „Целта ми да отида в Свищов беше да подиря средства за Россия. Но нищо не сполучих и през 1841 година есента се върнах пак в Елена. Еленската община, която ценеше още отпреди моите способности, убедена в моите познания от Ланкастерската метода, която дотогава не беше въведена в Елена, но от друга страна, Еленското училище да стоеше най-високо... условия за учител в Долномахленското училище при църквата „Рождество Пресвета Богородици”... На 1843 г. октомври 27 аз с всички ученици отидох и станах ученик на учителя Иван Момчилов, дошъл от Русия, при когото до 1845 година учих и учителствах, като помощник нему във Взаимното училище.”

През 1845 година по настояване на Иван Момчилов и Никифор Попконстантинов Юрдан Ненов заминава за Т. Пазарджик. „Трябва да ся иде при тези от Доспата българе, че те трябва да се приведат в съжаление към народност; защото те са изгубени българе; а без тях няма надежда за слобода на българи!” С тези думи го изпраща за там Иван Момчилов. И Юрдан Ненов блестящо изпълнява заръката на учителя си.

Освен в Т. Пазарджик, той учителства в Панагюрище, където е учител на Марин Дринов и Нешо Бончев.

От 1 септември 1855 до 1861 година е главен учител в Сопотското училище, където негов ученик е Иван Вазов.

Ето какво пише сам Вазов за своя учител: „Геометрията преподаваше на Трапето- един гол рът над Сопот, дето учениците му изнасяха колове (жалони), компас и триъгълник и правеха геометрически измервания и „межевания” пред погледа на смаяните от тая тайна и дълбока наука сопотненци.”

Непосредствено след Априлското въстание Юрдан Ненов се преместил в село Белово, тъй като турците не гледали на него с добро око. След потушаването на въстанието преминава низ от мъчения от затвор в затвор. При обявяването на Руско-турската война той заедно със 17 души бил откаран в Пловдив, а оттам в Одринската тъмница, по-късно в Цариградската, откъдето на 15 ноември ги преместват в Аданския затвор.

Юрдан Ненов се връща в Т. Пазарджик на 7 май 1878 година. По време на войната голяма част о тнеговите архиви и ръкописи са изгорени. Оставил ни е две ценни книги- „Автобиографията” и „Спомени”.

Умира в Т. Пазарджик през 1903 година.

Мисията на еленските възрожденци в Пазарджик

 

Автори | Използвана литература | Лицензионно споразумение

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.

© 2004-2010 СМ